η Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας διοργάνωσε χορευτική εκδήλωση αλληλεγγύης προς τον Ελληνικό Λαό!

Η Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας αποστόμωσε τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας για τα απαξιωτικά του σχόλια κατά της Ελλάδας

Με αφορμή τα πρόσφατα απαξιωτικά σχόλια του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας για την Ελλάδα, η Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας διοργάνωσε χορευτική εκδήλωση αλληλεγγύης προς τον Ελληνικό Λαό στο κέντρο του Δουβλίνου την Κυριακή 27 Μαΐου 2012. Μέλη της Ελληνικής παροικίας, 32 στο σύνολο, συγκεντρώθηκαν και χόρεψαν Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και διένεμαν έντυπο υλικό με επίσημη δήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Ιρλανδίας σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η Ελλάδα και οι Έλληνες από τα διεθνή ΜΜΕ. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης περαστικοί και φίλοι Ιρλανδοί χόρεψαν μαζί με τους Έλληνες και μέλη της Ελληνικής Κοινότητας συζήτησαν μαζί τους για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Η εκδήλωση είχε επιτυχία καθώς είχαμε μια αξιοπρεπή και όμορφη παρουσία, προσηλκίσαμε θετικό ενδιαφέρον προς τη χώρα μας και μεταδώσαμε αγωνιστικό πνεύμα και αίσθημα αλληλεγγύης ανάμεσα στους δύο λαούς.


Ευχαριστούμε τον αδελφό Ιρλανδικό Λαό για τη συμπαραστασή του και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε τέτοιου είδους πολιτιστικές διαμαρτυρίες στην Ιρλανδία για την ενημέρωση του κόσμου και για την αποκατάσταση του καλού ονόματος των Ελλήνων. Καλούμε όλες τις Ελληνικές Κοινότητες της Διασποράς να μας συντροφέψουν σε αυτήν τη προσπάθεια ώστε να προκαλέσουμε μια Ελληνική οικουμενική χορευτική επιδημία με σκοπό την αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους μας στην Ελλάδα αλλά και τη διατήρηση του καλού ονόματος των Ελλήνων διεθνώς.
Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Ιρλανδίας
Δρ. Θωμαΐς Κακούλη
Αντιπρόεδρος
Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας
Ακολουθεί το κείμενο της επίσημης δήλωσης της Ελληνικής Κοινότητας που διενεμήθη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, καθώς και απάντηση της Ελληνικής Κοινότητας στα σχόλια του Υπουργού Οικονομικών δημοσιευμένη στους Irish Times.
www.helleniccommunity.ie
2
Since 2010 we have been collectively vilified and demonised by the mainstream media of Europe. The vast majority of our people are decent, hard-working people and we refuse to be the scapegoat of a failed European project.
MYTHS ABOUT GREECE:
This is a Greek crisis: No it is not! This is the result of the inevitable global financial crisis that started in 2008.
The crisis is a financial one: No it is not! This is a crisis that is political and ideological.
Greeks are lazy: No they are not! In 2008, Greeks worked on average 2120 hours a year (1). That is 690 hours more than the average German and 467 more than the average Brit. Only Koreans work longer hours. The paid leave entitlement in Greece is on average 23 days, lower than the UK’s minimum 28 and Germany’s whopping 30.
Greeks retire early: No they don’t! The average age of exit from the labour force in Greece is 61.7; higher than Germany, France or Italy and higher than the EU27 average (2; should you check this source, the graph that presents these results denotes Greece as EL for ELLAS).
Today we protest by celebrating our culture in a way that it is not only enjoyable and expressive, but also brings a sense of togetherness.
Come and dance with us and show your solidarity.
You, the most lyrical of nations in Europe, come and join us in solidarity and brotherhood.
This is how Europe can come together, not with austerity.
Our people are exhausted but not defeated.
1. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS
2. http://www.urofound.europa.eu/ewco/studies/tn0702028s/tn0702028s_5.htm
3. http://www.newstatesman.com/blogs/world-affairs/2012/05/exploding-myth-feckless-lazy-greeks
27 May 2012 We, the Hellenic Community of Ireland, feeling deep the sense of solidarity with our brethren in Greece at these difficult times, call on our fellow Irish nation to PLEASE LISTEN
www.helleniccommunity.ie
3
http://www.irishtimes.com/newspaper/letters/2012/0522/1224316502937.html
Sir, – I was disappointed to hear the recent comments of Minster for Finance, Michael Noonan about Greece (Business, May 16th). It may be that there are no substantial commercial links between the two countries, yet if Greece chooses to exit the euro zone the consequences will be felt in Ireland as well.
His comment shows that he has no concept of the current European reality, and it is unfortunate that he chose that statement to show his support for the Yes side of the upcoming fiscal treaty referendum. If the Minister was a man of the world he should have known that nations with rich food culture and cuisine enjoy international respect for their food products due to their exquisite taste and excellent quality. In addition, making fun out of Greece, whose people are suffering at the hands of the international money traders, and whose fate is not far from the fate of other peripheral fellow European nations (including the Irish), is offensive, callous and borders on discrimination.
I would like to remind the Minister that he shares much more in his everyday life with Greece than feta cheese. It may be easy to live without feta cheese, or Guinness for that matter, but one cannot live without philosophy to think and question, democracy and science to prosper, and a language able to express these concepts. – Yours, etc,
Dr THOMAIS KAKOULI,
Vice-President,
Hellenic Community of Ireland,
Secretary, Greek Orthodox
Community of Ireland,
Castledawson,
Maynooth,
Co Kildare.
 http://ithominews.blogspot.gr
Και μεταφρασμένο:
Από το 2010 έχουμε συλλογικά διασύρεται και δαιμονοποιηθεί από τα κυρίαρχα ΜΜΕ της Ευρώπης. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας είναι αξιοπρεπείς, εργατικοί άνθρωποι και αρνούμαστε να είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος ενός αποτυχημένου ευρωπαϊκού σχεδίου.ΜΥΘΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΛΛΆΔΑ:Αυτή είναι μια ελληνική κρίση: Όχι δεν είναι! Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αναπόφευκτης παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008.Η κρίση είναι οικονομικό: Όχι δεν είναι! Πρόκειται για μια κρίση που είναι πολιτικό και ιδεολογικό.Οι Έλληνες είναι τεμπέληδες: Όχι δεν είναι! Το 2008, οι Έλληνες εργάστηκαν κατά μέσο όρο 2120 ώρες ετησίως (1). Αυτό είναι 690 ώρες περισσότερο από τον μέσο Γερμανό και 467 περισσότερα από το μέσο Βρετανό. Μόνο Κορεάτες εργάζονται περισσότερες ώρες. Το δικαίωμα άδειας καταβάλλεται στην Ελλάδα είναι κατά μέσο όρο 23 ημέρες, χαμηλότερο από το ελάχιστο του Ηνωμένου Βασιλείου 28 και της Γερμανίας επιβλητικό 30.Έλληνες συνταξιοδοτούνται πρόωρα: Όχι δεν το κάνουν! Η μέση ηλικία εξόδου από το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα είναι 61,7? Υψηλότερο από ό, τι η Γερμανία, η Γαλλία ή η Ιταλία και η υψηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ27 (2? Θα πρέπει να ελέγξετε αυτή την πηγή, το διάγραμμα που παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτά, όπως δηλώνει Ελλάδα EL για ΕΛΛΑΣ).Σήμερα γιορτάζει διαμαρτυρία από τον πολιτισμό μας με τρόπο που δεν είναι μόνο ευχάριστο και εκφραστική, αλλά και φέρνει μια αίσθηση της συντροφικότητας.Ελάτε να χορέψετε μαζί μας και να δείξουμε την αλληλεγγύη σας.Εσείς, η πιο λυρική των εθνών της Ευρώπης, ελάτε να μας βρείτε στην αλληλεγγύη και την αδελφοσύνη.Αυτό είναι το πώς η Ευρώπη μπορεί να έρθει μαζί, όχι με λιτότητα.Οι άνθρωποί μας έχουν εξαντληθεί, αλλά δεν νίκησε.1. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS2. http://www.urofound.europa.eu/ewco/studies/tn0702028s/tn0702028s_5.htm3. http://www.newstatesman.com/blogs/world-affairs/2012/05/exploding-myth-feckless-lazy-greeks27 Μάη του 2012 Εμείς, η Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας, νιώθοντας βαθιά την αίσθηση της αλληλεγγύης με τους αδελφούς μας στην Ελλάδα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να καλέσει τους συναδέλφους ιρλανδικού έθνους μας να Άκουσέwww.helleniccommunity.ie3http://www.irishtimes.com/newspaper/letters/2012/0522/1224316502937.htmlΚύριε, - ήμουν απογοητευμένος για να ακούσει τις πρόσφατες παρατηρήσεις του Υπουργού Οικονομικών, ο Michael Noonan για την Ελλάδα (επιχειρήσεις, 16 Μαΐου). Μπορεί να είναι ότι δεν υπάρχουν σημαντικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά αν η Ελλάδα επιλέγει να βγείτε από τη ζώνη του ευρώ οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές στην Ιρλανδία, καθώς και.Το σχόλιό του δείχνει ότι δεν έχει καμία έννοια του σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, και είναι ατυχές το γεγονός ότι επέλεξε αυτή τη δήλωση για να δείξει την υποστήριξή του για την Ναι πλευρά της επικείμενης φορολογικής δημοψηφίσματος για τη Συνθήκη. Αν ο υπουργός ήταν ένας άνθρωπος του κόσμου θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα έθνη με πλούσια κουλτούρα και τα τρόφιμα κουζίνα απολαύσετε διεθνή σεβασμό για τα προϊόντα διατροφής τους χάρη στην εξαιρετική τους γεύση και άριστη ποιότητα. Επιπλέον, εμπαιγμός από την Ελλάδα, των οποίων οι άνθρωποι υποφέρουν στα χέρια των διεθνών χρηματικών συναλλαγών, και των οποίων η τύχη δεν απέχει πολύ από την τύχη των άλλων περιφερειακών συναδέλφους ευρωπαϊκά έθνη (συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας), είναι προσβλητικό, αναίσθητη και συνορεύει με διακρίσεων.Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο Υπουργός ο ίδιος συμμερίζεται πολύ περισσότερο στην καθημερινή ζωή του με την Ελλάδα από τυρί φέτα. Μπορεί να είναι εύκολο να ζήσει χωρίς τυρί φέτα, ή Γκίνες για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να σκεφτόμαστε τη φιλοσοφία και την ερώτηση, η δημοκρατία και η επιστήμη να ευημερήσουν, και μια γλώσσα μπορεί να εκφράσει αυτές τις έννοιες. - Δικός σου, κλπ,Δρ Θωμαΐς Κακούλη,Αντιπρόεδρος,Ελληνική Κοινότητα της Ιρλανδίας,Γραμματέας, Ελληνική ΟρθόδοξηΚοινότητα της Ιρλανδίας,Castledawson,Maynooth,Co Kildare.
ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποιός αλήθεια ήταν ο Ερμής Τρισμέγιστος και τί δίδαξε;