Αναρτήσεις

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς τους αρχηγούς των εν τη βουλή κομμάτων και τους βουλευτάς αυτών και κοινοποίηση προς τον Ελληνικόν λαόν.