Τριάντα πέντε μέτρα- δεσμεύσεις προς την τρόϊκαtomsen1
Δεσμεύσεις οι οποίες αφορούν νέες δραστικές ανατροπές των εργασιακών σχέσεων, μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, απολύσεις δημόσιων υπαλλήλων, κλείσιμο κρατικών φορέων, τοποθέτηση εποπτών στα υπουργεία, δημιουργία νέου φορολογικού περιβάλλοντος και διεύρυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων
, συνθέτουν το πλαίσιο όλων όσα πρέπει να γίνουν μέχρι τον επόμενο έλεγχο της ελληνικής οικονομίας από την τρόϊκα.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, οι ελεγκτές της τρόικας πρόκειται να φτάσουν στην Αθήνα στο διάστημα μεταξύ 19 και 21 Μαΐου. Θα είναι ο πρώτος έλεγχος στο πλαίσιο της νέας δανειακής σύμβασης που θα πραγματοποιήσουν για την πρόοδο της Ελλάδας στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
Σε περίπτωση που η αντιπροσωπεία της Ε.Ε. και του ΔΝΤ κρίνει, κατά τον έλεγχο που θα διενεργήσει το Μάιο, ότι η Αθήνα δεν έχει εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις της, τότε θα δοθεί εντολή για αναστολή των υπόλοιπων ποσών του δανείου προς τη χώρα μας. Έμφαση θα δοθεί στην πρόοδο που έχει σημειωθεί για το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα και για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά αναφορικά με τις αλλαγές στο φόρο εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων αλλά και στη φορολογία Κεφαλαίου.
Μεταξύ των μέτρων που πρέπει να παρουσιάσει είναι η εξάλειψη όλων των φορολογικών εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων φορολόγησης εισοδήματος και ΦΠΑ, η ενοποίηση των φόρων στην ακίνητη περιουσία και η αντικατάσταση από ένα μόνιμο Τέλος. Επίσης, καταργήσεις ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων για μεταβιβάσεις περιουσίας. Θα περικοπούν κάθε είδους φοροαπαλλαγές που ισχύουν, όπως για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές ακινήτων.
Η τρόικα αναμένει, επίσης, το σχέδιο για το κλείσιμο των 200 εφοριών το 2012 αλλά και την απόφαση για την εφαρμογή νέας αύξησης ως τον Ιούνιο στις αντικειμενικές αξίες, για να ευθυγραμμιστούν περισσότερο προς τις τιμές της αγοράς. Εκτός από τις μειώσεις στον τομέα των δαπανών κατά 5,5% του ΑΕΠ, η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα για την αύξηση των εσόδων κατά 1,5% του ΑΕΠ (3,3 δισ. ευρώ). Γεγονός που ανεβάζει το λογαριασμό των νέων μέτρων κοντά στα 15 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι 35 δεσμεύσεις που προβλέπονται ρητά από το Μνημόνιο και θα ελέγξει η τρόικα κατά την αξιολόγηση του Μαΐου είναι:
1 Κατάρτιση σχεδίου περικοπών δαπανών 11,5 δισ. ευρώ. Θα ψηφιστούν διά νόμου με το νέο Μεσοπρόθεσμο τον Ιούνιο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις, αμυντικές δαπάνες, αναδιάρθρωση της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, περαιτέρω εξορθολογισμό των φαρμακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης των νοσοκομείων, αναδόμηση των παροχών προνοίας.
2 Θέσπιση νομοθετικά μείωσης κατά μέσο όρο 12% στα αποκαλούμενα «ειδικά μισθολόγια» του δημόσιου τομέα, στα οποία το νέο μισθολόγιο δεν ισχύει.
3 Σχέδιο νόμου με τη δομή του νέου εθνικού φορολογικού, με το οποίο θα εξαλείφονται οι ποικίλες φορολογικές εξαιρέσεις και προνομιακές μεταχειρίσεις, θα διαμορφώνονται νέοι συντελεστές ΦΠΑ, ενιαίος φόρος για τα ακίνητα και νέα κλίμακα φορολόγησης για τα φυσικά, νομικά πρόσωπα.
4 Αύξηση στις αντικειμενικές αξίες, για να ευθυγραμμιστούν περισσότερο προς τις τιμές της αγοράς.
5 Νέος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.
6 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τους όρους ανακεφαλαίωσης των τραπεζών.
7 Θέσπιση κυρώσεων σε φορείς που δεν υποβάλλουν στοιχεία για τις κρατικές δαπάνες και πειθαρχική διαδικασία για τους οικονομικούς επιθεωρητές.
8 Φάρμακα. Πρόσθετα μέτρα τον Ιούνιο, αν η μηνιαία παρακολούθηση δείξει ότι η μείωση των φαρμακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
9 Αναθεώρηση της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Η πρόταση θα στοχεύει στην αντικατάσταση του ύψους των μισθών που ορίζονται στην ΕΓΣΣΕ, με ελάχιστο ύψος μισθού νομοθετημένο από την κυβέρνηση σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.
10 Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου και αντικατάσταση της πάγιας αμοιβής ανά τετραγωνικό μέτρο με τη μέγιστη αμοιβή.
11 Νόμο για τη μεταρρύθμιση του κώδικα περί δικηγόρων.
12 Αποσύνδεση της φορολογίας, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των τυχόν μερισμάτων και των καταβολών προς τις επαγγελματικές ενώσεις από τις δικηγορικές αμοιβές.
13 Νόμο προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση της αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων που προέρχονται από διπλώματα, τα οποία απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης. Οι κάτοχοι των διπλωμάτων που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης, από άλλα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους όπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων.
14 Αναμόρφωση του καταλόγου των μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων.
15 Υιοθέτηση μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή συνιστώσα των επίσημων τιμολογίων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις αντανακλά τις τιμές χονδρικής αγοράς, με εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές.
16 Ολοκλήρωση μιας στρατηγικής αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων των τραπεζών.
17 Η κυβέρνηση θα πρέπει να μη χάσει τους τριμηνιαίους ποσοστιαίους δείκτες απόδοσης για τη διαχείριση των εσόδων, τη συγκράτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και δαπανών.
18 Δημοσίευση από το τέλος Μαρτίου από τη διεύθυνση σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης του Υπουργείου Οικονομικών τριμηνιαίων δεικτών παρακολούθησης για κάθε βασική πρωτοβουλία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
19 Διορισμός ως το τέλος Μαρτίου όλων των συμβούλων για τις αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το 2012 και το 2013, και επιτάχυνση του έργου.
20 Υποβολή στην Κομισιόν αναλυτικής έκθεσης για την κατάσταση κάθε στοιχείου που θα αποκρατικοποιηθεί το 2012. Στοιχεία για νομοθετικές αλλαγές, αν παρέχουν πλεονέκτημα στην εταιρεία (ή στον παραχωρησιούχο), όπως φορολογικές διακρίσεις ή καθεστώς μονοπωλίου.
21 Δημοσίευση ως τον Ιούνιο της πρώτης φάσης απογραφής των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων σε εισηγμένες και μη εισηγμένες επιχειρήσεις και εμπορικώς βιώσιμα ακίνητα και εδαφικές-οικοπεδικές εκτάσεις.
22 Έλεγχος από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες τουλάχιστον 200 δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων εφοριακών.
23 Απόφαση για την εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών στις Εφορίες και κλείσιμο 200 ΔΟΥ.
24 Βελτίωση του συστήματος για την προστασία των πληροφοριοδοτών, οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς στο Δημόσιο.
25 Κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης Εσόδων με ένα εξωϋπηρεσιακό πρόσωπο κατάλληλης επαγγελματικής πείρας.
26 Σχέδιο για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημόσιους οργανισμούς (5,5 δισ. ευρώ).
27 Επικαιροποίηση του σχεδίου μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής.
28 Έκθεση για την αναθεώρηση των κοινωνικών προγραμμάτων.
29 Δημοσίευση των μεσοπρόθεσμων σχεδίων για στελέχωση ανά τμήμα για την περίοδο μέχρι το 2015, σύμφωνα με τον κανόνα «μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις από την υπηρεσία». Το προσωπικό το οποίο μετατίθεται στην κυβέρνηση είτε από κρατικές επιχειρήσεις είτε από άλλους φορείς υπό αναδιάρθρωση θα θεωρείται ως νέα πρόσληψη.
30 Εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας για 15.000 «πλεονάζον προσωπικό» στο Δημόσιο.
31 Έκθεση για τη λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών (ΚΤΕΛ) και παρουσίαση στις επιλογές απελευθέρωσης.
32 Αξιολόγηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι εισφορές των δικηγόρων και των αρχιτεκτόνων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των επαγγελματικών οργανώσεών τους είναι εύλογες, αναλογικές και δικαιολογημένες.
33 Ανεξάρτητη αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δομής και των δραστηριοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
34 Αναθεώρηση των διαδικασιών διαγραφής φορολογικών χρεών, για τη συλλογή αυτών των οφειλών.
35 Εφαρμογή σχεδίου πληρωμής στις εφορίες με τραπεζικά εμβάσματα, έτσι ώστε το προσωπικό να επικεντρωθεί σε εργασία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.
 http://dailynews24.gr/

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποιός αλήθεια ήταν ο Ερμής Τρισμέγιστος και τί δίδαξε;